Vårterminen 2017

Viktiga datum
 • 6 februari Förskolan stängd
 • 20 februari Förskolan stänger tidigare (15.30)
 • 4 mars After work för föräldrar
 • 8 mars Förskolan stängd
 • 20 mars Förskolan stänger tidigare (15.30)
 • 24 april Förskolan stänger tidigare (15.30)
 • 13 maj Städdag (9-12)
 • 29 maj Förskolan stänger tidigare (15.30)
 • 2 juni Sommarfest (15-17)
 • 7 juni Förskolan stängd
 • 19 juni Förskolan stänger tidigare (15.30)
 • Vecka 28-31 Sommarstängt