Prästkragen Montessoriförskola är en verksamhet som är uppbyggd på Maria Montessoris pedagogik. Grundprincipen är “hjälp mig att hjälpa mig själv” samt “lära för livet”. Förskolan erbjuder barnen en miljö som skall stimulera så väl intellekt som motorik. Dagarna består av aktiviteter med fria val i innemiljön samt uteaktiviteter både på vår egen gård men också utflykter till andra lekplatser i närområdet. Vi strävar efter att alla barnen ska få rätt stimulans och en balanserad dagsrutin alltefter barnens egna behov.

På förskolan får barnen frukost, lunch och mellanmål och varje förmiddag är det fruktstund.

Ett utmärkande drag för Prästkragen är den lugna och stillsamma atmosfären som barnen får röra sig i men också möjligheten för barnen att utvecklas i sin takt med det de själva tycker är kul.