Prästkragen Montessoriförskola är en föräldradriven förskola. Det innebär att föräldrarna tillsammans med personalen hjälps åt för att förskolan ska fungera. Lärarna har det övergripande ansvaret för pedagogiken och driver den dagliga verksamheten på förskolan medan föräldrarna sköter alla praktiska och administrativa sysslor.

Föreningen består av en styrelse samt olika arbetsgrupper. Medlemsfamiljerna är delaktiga i antingen styrelsen eller arbetsgrupp. De olika grupperna är bland annat fastighet, städ, miljö, säkerhet, rekrytering och festgrupp för att nämna några av dem. Under tiden som barnet har plats på Prästkragen förväntas medlemmarna ta aktiv del i Prästkragens verksamhet och utveckling.

Förutom delaktigheten i styrelse eller arbetsgrupp har medlemsfamiljerna även en städvecka per termin (ibland två veckor per termin). Utöver det har man också gemensamma städdagar.

Väljer man ett föräldrakooperativ som Prästkragen får man förutom en bra förskola även en unik inblick i och kan vara med och påverka barnens vardag.